عسل آویشن طبیعی

قیمت هر کیلو عسل آویشن طبیعی،محصول کوه های البرز معادل ۱۸۰۰۰۰ تومان میباشد.در صورت تمایل فرم زیر را پر بفرمایید.
برای پرداخت وجه،میتوانید مبلغ را به کارت به شماره ۹۰۷۸-۷۰۷۴-۹۹۷۵-۶۰۳۷ به نام خانوادگی لطفی ارسال بفرمایید.
error: Content is protected !!