دسته اصلی

حکایت بهلول و حمام

روزی بهلول به حمام رفت و دلاکان آنگونه که شایسته و بایسته بود او را کیسه نکشیدند.اما بهلول هنگام خروج بسیار بیش از آنچه باید درم پرداخت کرد و برفت و این باعث شد که دلاکان به فکر فرو روند و از کرده خود پشیمان گردند.گذشت و هفت روز دگر …

بیشتر بخوانید »

فهرست جواب کاربرگه های مطالعات اجتماعی هفتم

کاربرگه ۱ کاربرگه ۲ کاربرگه ۳ کاربرگه ۴ کاربرگه ۵ کاربرگه ۶ کاربرگه ۷ کاربرگه ۸ کاربرگه ۹ کاربرگه ۱۰ کاربرگه ۱۱ کاربرگه ۱۲ کاربرگه ۱۳ کاربرگه ۱۴ کاربرگه ۱۵ کاربرگه ۱۶ کاربرگه ۱۷ کاربرگه ۱۸ کاربرگه ۱۹ کاربرگه ۲۰ کاربرگه ۲۱

بیشتر بخوانید »
error: Content is protected !!